Bythynnod a Tai Twt

Ger Cei Newydd ac Aberaeron, Gorllewin Cymru

Cyrraedd

Gadael

[string_chosen_admin_search_type]

Number of accommodation:

Gwestai

Plant

 

 

Chwilio...

×
Accommodation 1

Accommodation 2

Accommodation 3

Accommodation 4

Accommodation 5

Mae ein fferm mewn lleoliad gwledig tawel ar gyrion pentref Mydroilyn, 5 milltir o Aberaeron a Cheinewydd sydd ynghanol arfordir hardd Bae Ceredigion. Mae gennym ddau fwthyn gwyliau moethus yn yr hen feudy, sy’n llawn cymeriad ac sydd wedi’u hadnewyddu yn fendigedig. Yn ein gwersyll glampio mae yna dri phod clyd a dau gaban arobryn sy’n edrych dros ein llyn preifat, lle gallwch fwynhau golygfeydd godidog am filltiroedd lawer.

Roedd y golygfeydd yn wych ac yn anhygoel, wir i chi. Byddaf yn bendant yn mynd eto. Mae'r lle hwn yng nghefn gwlad godidog Cymru yn nefoedd ar y ddaear, yn llythrennol! Rydw i wedi bod yma 3 gwaith i gyd, a byddaf yn bendant yn dychwelyd. Boed law, eira neu hindda, mae'r lle hwn yn drawiadol. Heddiw, yn y tywydd heulog a hyfryd yma, bues i'n eistedd yn y twba twym yn rhyfeddu at yr olygfa.
Samantha Elizabeth
Fe dreulion ni ddwy noson yng Nghaban y Nen a oedd yn glyd iawn. Roedd yr ardal o'n hamgylch yn anhygoel o hardd. Cawsom groeso mor gynnes gan y perchnogion hyfryd. Byddem yn bendant yn argymell y lle i eraill, a byddwn yn bendant yn dod yn ôl.
Colin & Ann Jones
Cawsom wythnos wych yn un o’r bythynnod. Fferm a chyfleusterau hyfryd – gwnaeth y plant fwynhau’r cychod ar y llyn, y trampolin anferth a’r ystafell gemau. Roedd pawb wedi dwlu ar y twba twym! Lleoliad hyfryd. Mae gan y bwthyn bopeth y gallai fod arnoch ei angen, a chaiff ei gadw i safon uchel – gwyliau cyfforddus iawn i deulu o 4! Byddwn yn bendant yn argymell y lle i eraill.
Lisa Bennet

Twb poeth awyr agored

Maes chwarae

Ardal barbeciw a phwll tân

Popty pitsa

Pysgota

Llyn cychod

Cawod trydan

Y Fferm

Arwel yw’r bedwaredd genhedlaeth o’r teulu i amaethu ar ein fferm ddefaid draddodiadol yng Nghwmcoedog.

Mae amser wyna rhwng mis Chwefror a mis Ebrill yn gyfnod eithriadol o brysur bob blwyddyn, ac rydym yn mwynhau rhannu’r profiad â’n hymwelwyr. Dewch i wylio’r ŵyn bach yn cael eu geni, neu eisteddwch yn ôl ar eich patio i fwynhau eu gweld yn chwarae ac yn prancio yn y caeau cyfagos.

Mae gennym ddau asyn cyfeillgar hefyd o’r enw Seren a Siani, sy’n mwynhau cael eu bwydo a’u sbwylio gan ein hymwelwyr.

Oes gennych gwestiwn am ein llety?