Dewch o hyd i ni

O Llambed

Dilynwch yr A482 tuag at Aberaeron am 6 milltir. Ym mhentref Felin-fach, trowch i’r chwith i’r B4342 tuag at Llanarth, a theithiwch ar y ffordd hon am 4.5 milltir i bentref Mydroilyn. Cymerwch y ffordd gyntaf ar y chwith ger y capel gydag arwydd Gorsgoch / Cribyn. Ar ôl tua 50 llath, trowch i’r dde ger yr ysgol. Ewch ymlaen ar y ffordd hon am filltir a bydd Bythynnod Cwmcoedog ar eich ochr dde.

O Aberystwyth

Dilynwch yr A487 tua’r de tuag at Aberteifi a theithio am 19 milltir i bentref Llwyncelyn. Ewch ymlaen ar hyd yr A487 am ½ milltir arall, a throwch i’r chwith ar y groesffordd i ymuno’r B4342, arwyddwyd Mydroilyn. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd yma am 3 milltir i bentref Mydroilyn. Ewch heibio Tafarn y Gilfach ar eich ochr dde ac ewch ymlaen heibio’r eglwys (hefyd ar y dde i chi). Gyrrwch dros y bont a throwch i’r dde ger y capel (arwyddwyd Gorsgoch / Cribyn). Ar ôl tua. 50 llath, trowch i’r dde ger yr ysgol. Ewch ymlaen ar y ffordd yma am filltir a bydd Bythynnod Cwmcoedog ar eich ochr dde.

O Aberteifi

Dilynwch yr A487 tua’r gogledd tuag at Aberaeron a theithio i bentref Llanarth. Ar ôl gadael Llanarth, trowch i’r dde ar y groesffordd i ymuno’r B4342 arwyddwyd Mydroilyn. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd yma am 3 milltir i bentref Mydroilyn. Ewch heibio Tafarn y Gilfach ar eich ochr dde a mynd ymlaen heibio’r eglwys (hefyd ar y dde i chi). Gyrrwch dros y bont a throwch i’r dde ger y capel (arwyddwyd Gorsgoch / Cribyn). Ar ôl tua 50 llath, trowch i’r dde ger yr ysgol. Ewch ymlaen ar y ffordd hon am filltir a bydd Bythynnod Cwmcoedog ar eich ochr dde.

Ar gyfer eich Sat Nav

Bythynnod Cwmcoedog, Mydroilyn, Llambed, Ceredigion, SA48 7RL

what3words: ranges.blackbird.promising

Pwy bynnag lwybr a gymerwch, gyrrwch i lawr y lôn a pharatowch eich hun ar gyfer croeso cynnes.

Oes gennych gwestiwn am ein llety?